re-intergratie amsterdam Geen verder een mysterie

Onze aanpak kenmerkt zichzelf door ons zeer eigen benadering. Tezamen zoeken wij tot op de bodem uit daar waar de cliënt vastloopt, waarbij een controverse niet is geschuwd. Daarbij is gekeken tot het totaalbeeld: wat geeft energie, hetgeen brengt rust, wat zijn een beperkingen, wat zijn een opties; wat zijn de valkuilen en wat zijn een kwaliteiten.

De meest gehoorde feedback betreffende cliënten kan zijn het we wérkelijk betrokken, enthousiast en vakkundig zijn.

Indien ons werkzoekende betreffende ons Ziektewet ofwel arbeidsongeschiktheidsuitkering bij UWV weer aan het werk wil, kan hij bij ons schrijfbureau genoeg hulp en ondersteuning oplopen via UWV. Hiertoe heeft UWV een paar soorten ondersteuning (Tot werk en Werkfit vervaardigen).

Betreffende een Participatiewet wordt de gemeente verantwoordelijk een andere doelgroep: lieden met een arbeidsbeperking welke (enig mate van) arbeidsvermogen hebben en welke tot en betreffende 31 december 2014 ons beroep konden doen op de Wajong. In een re-integratieverordening kan zijn een nieuwe doelgroep vanwege een gemeente vastgelegd.

3x Anders begeleidt lieden met verscheidene achtergronden en opleidingen. Wij werken iedere keer vanuit de wensen en behoeften van onze kandidaten, wat resulteert in maatwerk.

We bestaan lid met ons netwerk betreffende werving en selectie bureaus. Deze bureaus werken voor duizenden bedrijven in al die branches wegens dit posten betreffende mensen in functies op MBO tot WO peil.

FourstaR kan zijn ons landelijk operend bedrijf gericht op het begeleiden met personen naar werk of participatie. FourstaR werkt vanuit een missie ‘personen lekkerder maken door werk’. Hiertoe richt FourstaR zichzelf op innoverende, resultaatgerichte get more info oplossingen wegens een re-integratiebranche, waaronder methodiek- en productontwikkeling. Een integrale aanpak aangaande multi-problematiek via gespecialiseerde ondersteuning over opdrachtgevers, klanten en ketenpartners zijn hierbij onze speerpunten. Een diversiteit met diensten betekent dat FourstaR veel professionele bedrijven heeft. Deze bestaan werkend op het gebied aangaande re-integratie, zorg, inburgering, advies, sociaal uitzenden ofwel detacheren. Die bundeling van krachten geeft de FourstaR Groep ons originele slagvaardigheid, creativiteit, snelheid aangaande handelen en ons volledige dienstverlening wegens haar opdrachtgevers, ongeacht de spelers.

Onze missie kan zijn eenvoudig: de perfecte man duurzaam en energiek op een geschikte regio in dit arbeidsproces terugbrengen.

Voorafgaand met de start aangaande het traject bieden we een gelegenheid betreffende een vrijblijvend oriënterend gesprek aan. Dit geldt voor ook een chef mits vanwege de werknemer. Mocht u besluiten om betreffende Enroute nader te kunnen vervolgens vangt het traject aan betreffende ons breedvoerig intakegesprek.

En vervolgens in het bepalen welke stappen je te zetten hebt, en wat daar benodigd kan zijn. Daarenboven begeleiden en coachen wij jouw vervolgens in een uitvoering met die stappen. Opdat jouw vanuit je zelfbewustzijn steeds meer helder krijgt waar je voor staat en waar jouw wegens zal.

Een begeleiding voor FOCUS is individueel, doch u dan ook kunt verder deelnemen aan groepsactiviteiten Ieder pad wordt op maat ingevuld, via uzelf, tezamen met de vaste adviseur.

Een focus ligt daarenboven duurzaam op persoonlijke ontwikkeling en bewustwording en dit onderzoeken met kracht en mogelijkheden.

Mijn Eigen Onderneming is landelijke bedrijf waarbinnen betreffende regionale en lokale partners en ondernemers/coaches gewerkt is teneinde mensen te begeleiden in het proces naar succesvol zelfstandig ondernemerschap.

Na het UWV het idee bezit goedgekeurd, vergoeden zij de onkosten betreffende de begeleiding. Ons re-integratieplan bij Kunstenaars&CO bestaat veelal uit loopbaanoriëntatie, coaching en service. Een aantal onderdelen kunnen in groepsverband gevolgd geraken.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *